Om oss

Norsk Pasientforening hjelper pasienter som har problemer med helsevesenet. Vi tar i mot henvendelser fra alle. Vi får driftstilskudd over statsbudsjettet for å drive kontoret, og hjelpen vi gir er gratis. Kontoret består av tre pasientrådgivere, en kontormedarbeider og generalsekretær. 

Kontakt oss

Norsk pasientforening
Tlf: 22 00 74 00
(mandag til torsdag fra kl 10-15, fredag fra kl. 10-12)

E-post: post@pasient.no

Postadresse:
Postboks 376 Sentrum
0102 Oslo
Brosjyre for helsepersonell

3 av 21 fikk medhold i Klagenemnda for behandling i utlandet

- Erfaringen vår er at det er svært vanskelig å snu disse sakene, sier generalsekretær Tove Hanche-Olsen i Norsk Pasientforening.

Les artikkelen i Dagens Medisin her: https://www.dagensmedisin.no/artikler/2017/01/16/3-av-21-fikk-medhold-i-klagenemnd/


 

Bli medlem!

Medlemskap koster for tiden 150 kr. pr. år og kan innbetales til kontonummer: 1730.16.32746.

Takk for din støtte til et viktig arbeid!

2016.12.20-NP-Innmeldingsblankett.pdf

Helsevesenet er for lite pasientorientert

- Det sies vi har et pasientorientert helsevesen, men vår erfaring er at pasientene opplever at helsevesenet er mer produksjonsorientert enn pasientorientert, sier konstituert generalsekretær Tove Hanche-Olsen i et intervju til Demokraten.

Les mer her: http://www.demokraten.no/nyheter/helsevesenet-er-for-lite-pasientorientert-1.1556334

Hjelp oss å hjelpe

Mange opplever problemer i sitt møte med helsevesenet, og de føler seg ofte alene. Vi står på pasientens side, og vi har mange eksempler på at vår kompetanse og vår erfaring har gjort en forskjell. Vi ønsker å hjelpe enda flere, og de som trenger vår bistand skal få den gratis. Vi har imidlertid begrensede midler, og derfor håper vi at du vil bli støttemedlem i foreningen, slik at vi kan gjøre en enda bedre jobb.


 

Jeg er feilbehandlet

Feilbehandling kan ramme alle pasienter, i alle deler av helsevesenet, uavhengig av sykdom. De viktigste årsakene til feilbehandling er at pasienten ikke har fått riktig diagnose, eller at diagnosen er klarlagt for sent.


 

Kronisk diaré etter sykehustabbe

Kvinne (22) ble innlagt med klare symptomer på tarmslyng. På grunn av svikt i sykehusets medisinske kunnskap, ble hun ikke operert før etter 36 timer. Da var det for sent å unngå varige skader. Kvinnen fikk kronisk diaré.