Om oss

Norsk Pasientforening hjelper pasienter som har problemer med helsevesenet. Vi tar i mot henvendelser fra alle. Vi får driftstilskudd over statsbudsjettet for å drive kontoret, og hjelpen vi gir er gratis. Kontoret består av tre pasientrådgivere, en kontormedarbeider og generalsekretær. 

Kontakt oss

Norsk pasientforening
Tlf: 22 00 74 00
(mandag til torsdag fra kl 10-15, fredag fra kl. 10-12)

E-post: post@pasient.no

Postadresse:
Postboks 376 Sentrum
0102 Oslo
Brosjyre for helsepersonell

Årlig samarbeidsmøte med NPE

Norsk Pasientforening og Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) har hatt sitt årlige samarbeidsmøte. Denne gang var det NPE som inviterte. Det ble et konstruktivt møte hvor mange viktige problemstillinger knyttet til saksbehandling og de sakkyndiges arbeid ble drøftet.  

Norsk Pasientforening bistår ikke i et høyt antall saker, men vi følger som regel saksprosessen tett og bidrar med innspill og vurderinger underveis. Over år gir dette et godt bilde av hvordan sakene håndteres. Vi vil spesielt nevne tabellen som brukes i menvurderinger ("invaliditetstabellen"), som vi mener forlengst burde vært revidert. NPE støtter dette. 

Vi ser frem mot et fortsatt godt samarbeid.

Årsmelding 2016

Du kan lese den her: Årsmelding 2016 .pdf

Bli medlem!

Ønsker du å støtte Norsk Pasientforenings arbeid, kan du sende oss dette innmeldingsskjemaet: 2016.12.20-NP-Innmeldingsblankett.pdf


 

Hjelp oss å hjelpe

Mange opplever problemer i sitt møte med helsevesenet, og de føler seg ofte alene. Vi står på pasientens side, og vi har mange eksempler på at vår kompetanse og vår erfaring har gjort en forskjell. Vi ønsker å hjelpe enda flere, og de som trenger vår bistand skal få den gratis. Vi har imidlertid begrensede midler, og derfor håper vi at du vil bli støttemedlem i foreningen, slik at vi kan gjøre en enda bedre jobb.


 

Jeg får ikke rehabiliteringen jeg trenger

Pasienter som ikke passer inn i helsevesenets strenge og firkantede rehabiliteringsopplegg, får ofte ikke den hjelpen de trenger. Konsekvensene er unødig store funksjonstap for pasientene, og unødig store kostnader for samfunnet.


 

For syk til å få hjelp

Mann (60) er lammet i armer og ben og avhengig av å puste gjennom en tube i luftrøret etter langvarig sykehusbehandling for en nervesykdom. Han trenger rehabilitering, men er for syk til å få et tilbud. Han havner på sykehjem i stedet.