Om oss

Norsk Pasientforening hjelper pasienter som har problemer med helsevesenet. Vi tar i mot henvendelser fra alle. Vi får driftstilskudd over statsbudsjettet for å drive kontoret, og hjelpen vi gir er gratis. Kontoret består av tre pasientrådgivere, en kontormedarbeider og generalsekretær. 

Kontakt oss

Norsk pasientforening
Tlf: 22 00 74 00
(mandag til torsdag fra kl 10-15, fredag fra kl. 10-12)

E-post: post@pasient.no

Postadresse:
Postboks 376 Sentrum
0102 Oslo
Brosjyre for helsepersonell

Svartid på henvendelser

Vi har for tiden stor pågang og vil svare på henvendelser så raskt som mulig, senest innen 3 virkedager. Vi har i perioder hatt problemer med å sende e-post, dersom du ikke hører fra oss kan du ta kontakt på telefon 22 00 74 00.

Helsevesenet er for lite pasientorientert

- Det sies vi har et pasientorientert helsevesen, men vår erfaring er at pasientene opplever at helsevesenet er mer produksjonsorientert enn pasientorientert, sier konstituert generalsekretær Tove Hanche-Olsen i et intervju til Demokraten.

Les mer her: http://www.demokraten.no/nyheter/helsevesenet-er-for-lite-pasientorientert-1.1556334

Årsmelding 2015

2015 var et år med rekordstor pågang og Norsk Pasientforenings rolle er kanskje viktigere enn noen gang før. Vi tror på "pasientens helsetjeneste" og arbeider for at pasienter og pårørende skal bli hørt og tatt på alvor.

Les mer her: Årsmelding 2015.pdf

Hjelp oss å hjelpe

Mange opplever problemer i sitt møte med helsevesenet, og de føler seg ofte alene. Vi står på pasientens side, og vi har mange eksempler på at vår kompetanse og vår erfaring har gjort en forskjell. Vi ønsker å hjelpe enda flere, og de som trenger vår bistand skal få den gratis. Vi har imidlertid begrensede midler, og derfor håper vi at du vil bli støttemedlem i foreningen, slik at vi kan gjøre en enda bedre jobb.


 

Jeg trenger hjelp til å klage

Mange pasienter opplever at de ikke når frem når de klager over behandlingen de har fått i norsk helsevesen. Det mangler en klageordning for vanlige problemer. Terskelen for å få erstatning er høy. Tilsynsmyndighetene stiller strenge krav for å gi sanksjoner ved alvorlig svikt.

Pasienter klager av flere grunner. De vanligste er at de har fått feil medisinsk behandling, har vært utsatt for krenkende oppførsel fra helsepersonell, eller har fått traumer som angst, stress eller depresjoner på grunn av sine opplevelser i helsevesenet.


 

Kuttet pleie av alvorlig syk

Kvinne (71) led allerede av hjertesvikt og karsykdom da hun ble innlagt med nyreproblemer og infeksjon. Sykehuset vurderte henne som svært dårlig, og kuttet deretter raskt ned på pleien. Hun ble ikke vasket, og utviklet liggesår.