Om oss

Norsk Pasientforening hjelper pasienter som har problemer med helsevesenet. Vi tar i mot henvendelser fra alle. Vi får driftstilskudd over statsbudsjettet for å drive kontoret, og hjelpen vi gir er gratis. Kontoret består av tre pasientrådgivere, en kontormedarbeider og generalsekretær. 

Kontakt oss

Norsk pasientforening
Tlf: 22 00 74 00
(mandag til torsdag fra kl 10-15, fredag fra kl. 10-12)

E-post: post@pasient.no

Postadresse:
Postboks 376 Sentrum
0102 Oslo
Brosjyre for helsepersonell

Bli medlem!

Ønsker du å støtte Norsk Pasientforenings arbeid, kan du sende oss dette innmeldingsskjemaet: 2016.12.20-NP-Innmeldingsblankett.pdf

Norsk Pasientforening arbeider for å bedre pasienters og pårørendes situasjon. Det gjør vi ved å bistå pasienter og pårørende som trenger hjelp, ved å delta i råd og utvalg, og gjennom å bruke vår erfaring og uavhengige stemme til å si fra om behov for endringer og forbedringer av helsevesenet. Det er mulig å støtte opp om arbeidet vårt ved å bli medlem, men medlemskap er ikke en forutsetning for å få hjelp hos oss. Som medlem har du anledning til å delta på foreningens årsmøte, som avholdes hvert år i slutten av mai.

Medlemskapet koster kr. 150 pr. år. Vi takker for din støtte!