Om oss

Norsk Pasientforening hjelper pasienter som har problemer med helsevesenet. Vi tar i mot henvendelser fra alle. Vi får driftstilskudd over statsbudsjettet for å drive kontoret, og hjelpen vi gir er gratis. Kontoret består av tre pasientrådgivere, en kontormedarbeider og generalsekretær. 

Kontakt oss

Norsk pasientforening
Tlf: 22 00 74 00
(mandag til torsdag fra kl 10-15, fredag fra kl. 10-12)

E-post: post@pasient.no

Postadresse:
Postboks 376 Sentrum
0102 Oslo
Brosjyre for helsepersonell

Hva gjør vi

Norsk Pasientforening bistår pasienter og pårørende som opplever problemer i møte med helsevesenet. Vi tar imot henvendelser fra hele landet og alle deler av helsevesenet og arbeider særlig med medisinske spørsmål.

Norsk Pasientforenings mål er:

  1. å gi den enkelte pasient eller pårørende som henvender seg best mulig hjelp
  2. å arbeide for forbedring av helsevesenet for å ivareta pasienters interesser i samfunnet

Vi tar i mot henvendelser fra hele landet og alle deler av helsetjenesten, både offentlig og privat helsetjenste. Vår uavhengige posisjon gir oss et godt utgangspunkt for rollen som pasientens forkjemper og talerør, men vi er ikke del av behandlingsapparatet og har ingen beslutningsmyndighet. Vi jobber ut i fra pasient/pårørendes fullmakt og hjelpen er gratis.

Våre oppgaver:

  • vi lytter til historien din
  • vi gir råd, informasjon og støtte
  • vi arbeider for at pasienter skal få den behandlingen de trenger eller har krav på
  • vi deltar på pasientmøter
  • vi avdekker svikt og feilbehandling ved å innhente og gjennomgå journal for å oppklare hva som har skjedd og avdekke mulig feilbehandling
  • vi fører klagesaker for eksempel til Fylkeslegen
  • vi bistår i pasientskadesaker
  • vi bidrar til dialog i vanskelige eller konfliktfylte situasjoner / hjelp til å dempe/løse konflikter.

Vi forsøker å hjelpe alle, men vi prioriterer de som vi mener trenger oss mest.