Om oss
Om oss

Norsk Pasientforening hjelper pasienter som har problemer med helsevesenet. Vi tar i mot henvendelser fra alle. Vi får driftstilskudd over statsbudsjettet for å drive kontoret, og hjelpen vi gir er gratis. Kontoret består av tre pasientrådgivere, en kontormedarbeider og generalsekretær. 

Kontakt oss

Norsk pasientforening
Tlf: 22 00 74 00
(mandag til torsdag fra kl 10-15, fredag fra kl. 10-12)

E-post: post@pasient.no

Postadresse:
Postboks 376 Sentrum
0102 Oslo
Brosjyre for helsepersonell

Om oss


Norsk Pasientforening (NP) ble etablert i 1983. Foreningen gir støtte og hjelp i enkeltsaker til pasienter som opplever problemer i alle deler av helsevesenet, privat og offentlig. Vi får driftstilskudd over statsbudsjettet for å drive kontoret som foruten generalsekretær består av to pasientrådgivere og en kontormedarbeider. Vi har en erfaren allmennpraktiker i deltidsstilling. I tillegg samarbeider NP med et nettverk av erfarne legespesialister. Virksomheten ledes av et styre på 7 medlemmer.

 

 

Kontoret ledes av generalsekretær Tove Hanche-Olsen. Alle ansatte har helsefaglig kompetanse og god innsikt i helsevesenets oppbygning og samhandling mellom ulike aktører. Pasientrådgiverne er ansvarlige for å følge hver sine pasientsaker, men vi trekker veksler på hverandres kompetanse og erfaring i arbeidet. Vi har også en erfaren allmennpraktiker i deltidsstilling. Norsk Pasientforening har et nettverk av erfarne spesialister som vi benytter til å opplyse pasientsakene. I tillegg innhenter vi råd fra advokater ved behov.

Virksomheten ledes av et styre på 7 medlemmer. Styremedlemmene har tung fagbakgrunn og lang erfaring fra helsevesen, helsepolitikk og organisasjonsliv.

Styret består av:    

Styreleder:              Olav Røise

Styremedlemmer :  Dag Brusgaard

                               Eva Bjørnsborg

                               Tove Sæveraas Nakken

                               Kari Os Eskeland

                               Jan Rudolph

                               Else-Marie Merckoll