Om oss

Norsk Pasientforening hjelper pasienter som har problemer med helsevesenet. Vi tar i mot henvendelser fra alle. Vi får driftstilskudd over statsbudsjettet for å drive kontoret, og hjelpen vi gir er gratis. Kontoret består av tre pasientrådgivere, en kontormedarbeider og generalsekretær. 

Kontakt oss

Norsk pasientforening
Tlf: 22 00 74 00
(mandag til torsdag fra kl 10-15, fredag fra kl. 10-12)

E-post: post@pasient.no

Postadresse:
Postboks 376 Sentrum
0102 Oslo
Brosjyre for helsepersonell

11 år med grov feilbehandling

Kvinne (28) sliter med psykisk sykdom. I 11 år ble hun feilbehandlet og overmedisinert. Hun ble innlagt over 100 ganger, hun fikk stadig nye diagnoser og nye medikamenter, og hun ble behandlet med alt fra elektrosjokk til terapi.  

Rot og forvirring: Kvinnen ble sendt fra den ene behandleren til den andre, det ble ikke laget noen plan for behandlingen hennes, og oppfølgningen varierte sterkt. For denne pasienten alle skiftene mellom ulike behandlere og de stadige endringene i medisinering og andre tiltak en alvorlig ekstrabelastning. Hun var allerede traumatisert og hadde stort behov for ro, trygghet og stabile nære forhold. I stedet for å få ro ble hun en kasteball i helsevesenet.

Alvorlige bivirkninger: Pasienten ble overmedisinert i lange perioder, og ulike medikamenter ble til dels gitt samtidig. Medisineringen ga kvinnen betydelige bivirkninger, noe av dem er varige og gir henne store fysiske plager.

Bedring etter ni år: Etter ni år som svingdørpasient i det psykiske helsevesenet fikk kvinnen en ny terapeut som gjennomgikk hele behandlingsopplegget og fjernet en del medikamenter. Denne opprydningen bidro til en betydelig bedring i kvinnens helse. Uheldigvis ble pasienten omplassert til ny behandler nok en gang, hun trenger fortsatt oppfølgning, og hun oppsøkte Norsk Pasientforening for å få hjelp til å finne ut hva som sviktet under hennes lange opphold i helsevesenet.

Feilbehandling: Norsk Pasientforening hjalp kvinnen med å innhente sakkyndige vurderinger. Disse vurderingene konkluderte med at pasienten har fått en rekke uriktige diagnoser, blitt utsatt for feilbehandling gjentatte ganger, opplevd alvorlig behandlingssvikt, og lidd under overmedisinering. Pasienten fikk bistand med å klage til fylkesmannen, og til å sende skademelding til Norsk Pasientskadeerstatning. En av de behandlingsinstitusjonene pasienten har vært på, har etter dette innrømmet og beklaget alvorlig behandlingssvikt. Det betød mye for pasienten.

Norsk Pasientforening møter mange pasienter som har vært utsatt for feilbehandling. En stor del opplever feilbehandlingen som en krenkelse. Det er ofte tre ting som er avgjørende for disse pasientene og deres pårørende. Den ene er å få avklart hva som har gått galt. Den andre er å få en beklagelse for det de har vært utsatt for. Den tredje er å melde fra om hva som har skjedd, slik at den svikten de har vært utsatt for kan bidra til at det ryddes opp.