Om oss

Norsk Pasientforening hjelper pasienter som har problemer med helsevesenet. Vi tar i mot henvendelser fra alle. Vi får driftstilskudd over statsbudsjettet for å drive kontoret, og hjelpen vi gir er gratis. Kontoret består av tre pasientrådgivere, en kontormedarbeider og generalsekretær. 

Kontakt oss

Norsk pasientforening
Tlf: 22 00 74 00
(mandag til torsdag fra kl 10-15, fredag fra kl. 10-12)

E-post: post@pasient.no

Postadresse:
Postboks 376 Sentrum
0102 Oslo
Brosjyre for helsepersonell

Aborterte etter sykehusfeil

Gravid kvinne (22) ble innlagt på sykehus med store magesmerter og kvalme. Først etter fire dager ble hun operert for blindtarmbetennelse. Da var det for sent. Tarmen var sprukket, hun mistet barnet, og fikk ødelagt en eggstokk.

Feilvurdering: Kvinnen var gravid i 10.uke, og sykehuset trodde hun hadde svangerskapskvalme. Hun ble innlagt på gynekologisk avdeling. Til tross for at hun raskt ble dårligere, fikk feber og kastet opp, gikk det fire dager før det ble tatt infeksjonsprøver, før hun ble undersøkt av en kirurg og før hun ble operert.

Store konsekvenser: I tillegg til å miste barnet og få ødeleggende skader på en eggstokk, fikk kvinnen en rekke langvarige plager etter operasjonen. Hun slet med magesmerter, tretthet, utmattelse og kvalme. I lange perioder måtte hun ta sterke smertestillende, hun gikk kraftig ned i vekt, og hun fikk hyppig cyster på den ene eggstokken hun hadde igjen.

Fornyet vurdering: Sykehuset fant ingen årsak til kvinnens plager, og fastlegen var opprådd. Kvinnen kontaktet Norsk Pasientforening, som hjalp henne med å få en fornyet vurdering hos gynekolog og gastrokirurg. Hun fikk behandling for sine plager.

Får erstatning: Norsk Pasientforening gjennomgikk all dokumentasjon om kvinnens sykdomsforløp, og konkluderte med feilbehandling. Kvinnen har søkt og fått innvilget erstatning hos Norsk Pasientskaderstatning (NPE). Saken er også brakt inn for fylkesmannen, der den er til behandling.

Norsk Pasientforening ser mange eksempler på manglende faglig samarbeid internt på norske sykehus. Fordi denne kvinnen var gravid og ble plassert på gynekologisk avdeling, ble hun vurdert og behandlet kun med utgangspunkt i graviditeten. Gastrokirurgen ble tilkalt for sent. Hun ble heller ikke tatt alvorlig da hun fortalte om sine smerter.