Om oss

Norsk Pasientforening hjelper pasienter som har problemer med helsevesenet. Vi tar i mot henvendelser fra alle. Vi får driftstilskudd over statsbudsjettet for å drive kontoret, og hjelpen vi gir er gratis. Kontoret består av tre pasientrådgivere, en kontormedarbeider og generalsekretær. 

Kontakt oss

Norsk pasientforening
Tlf: 22 00 74 00
(mandag til torsdag fra kl 10-15, fredag fra kl. 10-12)

E-post: post@pasient.no

Postadresse:
Postboks 376 Sentrum
0102 Oslo
Brosjyre for helsepersonell

Bråstoppet effektiv behandling

Mann (63) fikk morfinklorid mot alvorlige rusproblemer i 28 år. Behandlingen var svært vellykket. Så døde mannens fastlege, og den nye fastlegen stanset behandlingen. Ny behandling med metadon ga svært alvorlige bivirkninger

Nytt liv: Mannen fikk rusproblemer i ung alder. Etter at hans fastlege begynte å behandle ham med morfinklorid ble han rusfri, han fikk familie, barn og etter hvert barnebarn, hadde fast jobb, fast bolig og levde et velfungerende liv. Han betalte for medikamentene selv.

I strid med regelverket: Behandling med morfinklorid var i strid med regelverket for Legemiddelassistert Rehabilitering (LAR).  Fastlegen valgte å sette regelverket til side, fordi behandlingen var vellykket for pasienten. Da mannens fastlege døde, henviste hans nye fastlege ham til LAR for vurdering. Legen ved LAR skrev i mannens journal at morfinklorid var i strid med regelverket for LAR, men at det ville være uforsvarlig å avslutte en fungerende behandling, og at LAR ikke ville overprøvde den tidligere fastlegens behandlingsopplegg.

Fastlegen stanset behandlingen: Til tross for uttalelsen fra legen ved LAR, valgte den nye fastlegen å avslutte behandlingen med morfinklorid, og sende pasienten over i LAR-systemet, der han ble innlagt for avgiftning. Etter et par uker ble mannen utskrevet, uten resept på morfinklorid, og med en så liten dose metadon at han fikk abstinenser. Dosen ble økt, men mannens helse forverret seg raskt. Metadonet ga ham sterk kvalme, matlysten forsvant, han gikk kraftig ned i vekt og fikk så alvorlige infeksjoner i mage og tarm at han måtte opereres.

Fortsetter med metadon: Til tross for de alvorlige bivirkningene fortsetter LAR-systemet å behandle mannen med metadon. Det er et grunnleggende medisinsk prinsipp at når det oppstår bivirkninger, skal pasienten få prøve et nytt medikament. Mannen tok kontakt med Norsk Pasientforening, som har klaget saken inn for fylkesmannen, og tatt initiativ til flere møter om mannens behandling. Saken er fortsatt under behandling.

Norsk Pasientforening opplever at LAR-systemet i uhyre liten grad er i stand til å tilby individuelt tilpasset behandling, og kun forholder seg til sine egne standarder. Pasienter som kommer inn i systemet blir utsatt for sterkt press for å akseptere standardbehandlingen, ofte under trussel av at alternativet er ingen behandling i det hele tatt. Norsk Pasientforening har også sett en rekke eksempler på at pasienter blir utsatt for krenkelser i LAR-systemet.