Om oss

Norsk Pasientforening hjelper pasienter som har problemer med helsevesenet. Vi tar i mot henvendelser fra alle. Vi får driftstilskudd over statsbudsjettet for å drive kontoret, og hjelpen vi gir er gratis. Kontoret består av tre pasientrådgivere, en kontormedarbeider og generalsekretær. 

Kontakt oss

Norsk pasientforening
Tlf: 22 00 74 00
(mandag til torsdag fra kl 10-15, fredag fra kl. 10-12)

E-post: post@pasient.no

Postadresse:
Postboks 376 Sentrum
0102 Oslo
Brosjyre for helsepersonell

Kreftpasient ble kasteball

Mann (55) var alvorlig kreftsyk, og hadde i tillegg diabetes 1 og andre helseplager. De siste årene før han døde av kreften, ble han sendt frem og tilbake mellom ulike sykehus uten å få den behandlingen han trengte, og hjemsendt flere gang med alvorlige konsekvenser.

Uheldig overføring: Mannen ble operert og fikk i tillegg cellegift og strålebehandling for kreft i strupe og hals ved et regionsykehus. Deretter ble han overført til sitt lokalsykehus. Det var starten på en runddans med flytting, svikt i behandling og pleie, hjemsendelser som endte med alvorlige tilleggslidelser, alt mens mannens helsetilstand ble svakere og svakere.

Dårlig samarbeid: Pasienten fikk god behandling de gangene han var innom regionssykehuset, men ved lokalsykehuset sviktet kunnskapen om behandling av alvorlig syke pasienter som også hadde diabetes 1. Mannen fikk rehabilitering og kom til hektene igjen etter operasjonen, men da lokalsykehuset sendte ham hjem fordi de skulle avvikle fellesferien, gikk det virkelig galt: Pasienten ble lagt inn på ny med lungebetennelse og dehydrering.

Fra galt til verre: Etter behandling for lungebetennelse sendte lokalsykehuset pasienten til en rehabiliteringsinstitusjon, som ikke ville ta ham imot fordi han var for syk. Lokalsykehuset sendte deretter pasienten hjem, noe som nok en gang fikk alvorlige følger. Pasienten ble innlagt nok en gang, denne gangen med så store blødninger i halsen at han måtte legges i kunstig koma.

Fikk ikke varsel: Pårørende ble ikke varslet når pasienten ble flyttet, til tross for at de ba om dette ved flere anledninger. Dermed mistet de pårørende mulighetene til å følge opp pasienten de gangene han ble hjemsendt i svært redusert tilstand. De pårørende henvendte seg etter hvert til Pasientforeningen, og har sendt klage til fylkesmannen. Klagen er under behandling.

Norsk Pasientforening ser mange eksempler på dårlig samarbeid i helsevesenet, svikt i vurderingene av om pasienten er i stand til å klare seg hjemme, svikt i informasjon til pårørende, og svikt i behandling og pleie av pasienter med flere plager og lidelser. I slike saker mangler ofte den helhetlige behandlingsplanen pasienter har krav på.