Om oss

Norsk Pasientforening hjelper pasienter som har problemer med helsevesenet. Vi tar i mot henvendelser fra alle. Vi får driftstilskudd over statsbudsjettet for å drive kontoret, og hjelpen vi gir er gratis. Kontoret består av tre pasientrådgivere, en kontormedarbeider og generalsekretær. 

Kontakt oss

Norsk pasientforening
Tlf: 22 00 74 00
(mandag til torsdag fra kl 10-15, fredag fra kl. 10-12)

E-post: post@pasient.no

Postadresse:
Postboks 376 Sentrum
0102 Oslo
Brosjyre for helsepersonell

Fikk ikke beskjed om risiko

Mann (86) med flere alvorlige sykdommer, fikk tilbud om operasjon for å fjerne en godartet svulst av sitt nye lokalsykehus. Han fikk ikke informasjon om risikoen. Dagen etter operasjonen døde han av komplikasjoner.

Svak helse: Pasienten hadde svak helse. Han slet blant annet med høyt blodtrykk, diabetes, hjertesvikt og Parkinsons sykdom. I tillegg hadde han en godartet svulst i tarmen. Den ble med jevne mellomrom behandlet med laser og slynge på sykehuset. Det var ikke mulig å fjerne hele svulsten med denne behandlingen, men sykehusets vurdering var at pasientens helse var så dårlig at en operasjon var for risikabelt.

Bytte av sykehus: På grunn av omlegging av sykehusgrensene fikk mannen nytt lokalsykehus. Her fikk han tilbud om operasjon for å fjerne svulsten i tarmen. Sykehuset innhentet journal fra mannens fastlege. Mannen hadde ikke norsk bakgrunn, og forstod temmelig lite norsk, men i følge pårørende hadde han oppfattet at operasjonen var relativt enkel, at den kunne utføres med spinalbedøvelse, og at risikoen var liten. Han ringte sykehuset og takket ja til operasjon, under forutsetning av at den kunne gjennomføres med spinalbedøvelse. Denne forutsetningen ble ikke journalført.

Rotete innleggelse: Da mannen kom til sykehuset for å legges inn til operasjon, hadde han med sin datter som tolk. Innleggelsessamtalen tok tre timer fordi sykepleieren stadig ble forstyrret av telefoner. Datteren understreket at faren var blitt lovet spinalbedøvelse, og at dette var viktig for ham, fordi han hadde oppfattet at denne type bedøvelse ga lavest risiko. Dette ble heller ikke journalført. Mannen fikk ikke snakke med verken anestesilege eller kirurgen før operasjonen.

Komplikasjoner: Pasienten ble lagt i narkose, stikk i strid med forutsetningene. Det oppstod komplikasjoner på grunn av blødninger, og operasjonen varte i fem timer. Dagen etter døde mannen av komplikasjonene.

Nedslående møte: Mannens familie kontaktet Norsk Pasientforening for å få hjelp til et møte med sykehuset. I møtet beklaget sykehusets representanter at ønsket om spinalbedøvelse ikke var journalført. Det ble samtidig opplyst at spinalbedøvelse ikke ville være mindre belastende enn narkose, og ansvarlig lege hevdet at mannen ville valgt operasjon selv om han hadde visst om risikoen, og selv om han hadde visst at han fikk narkose. Mannens familie reagerte kraftig på denne påstanden. Operasjonen var ikke tvingende nødvendig, mannen skulle snart feire gullbryllup, og ville i følge familien utsatt eller droppet operasjonen hvis han hadde vært informert om risikoen. Saken er klaget inn til både fylkesmannen og Norsk Pasientskadeerstatning (NPE), men ikke avgjort.

Pasientens rett til full informasjon står sterkt i pasient- og brukerrettighetsloven. Norsk Pasientforening ser likevel mange eksempler på at informasjonen til pasienter er mangelfull. Det skjer også gang på gang at pasientens journal ikke gir fullstendig informasjon. Hull i journalen er et problem, og det er ofte pasientens versjon som mangler. Svikt i journalen gjør det vanskelig for pasienter å vinne frem med erstatningskrav.